Keret House facade Dom Kereta smart magazine

Photo: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej