Street art auf dem Street Love Festival

Photo: Frederik Dulay-Winkler / art: Scotty 76